Ett parti utan åsikter - hur är det möjligt?

Stärk ditt politiska inflytande

Vi ökar den politiska transparensen.

Du bygger ditt eget unika politiska inflytande.

Vi premierar samhällets bästa lösningar.

Bli medlem

Flytande demokrati

Rösta direkt i sakfrågor eller delegera ett helt politikområde (" kategori").

Diskutera och ändra din röst eller delegering hur ofta du vill under hela omröstningstiden.

Kontrollera din röst genom ditt unika Röst-Id.

Kontrollera själv röstresultatet m.h.a. röstlängden.

Varför inte själv bli delegat?

Rösta
Version 1.26.3